6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.
Хоукінза, поняття передбачення отримує розширене трактування, згідно з яким його перевірка може виконуватися практично миттєво.

Способи обробки інформації в нейронних мережах поділяються на: асоціацію (взаємозв’язок між інформацією (образом) на вході• системи і інформацією (образом), що зберігається в системі); класифікацію (вказати або оцінити приналежність образу до• відповідного класу).
Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).

Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.
Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.