Нововведения информационных технологий 2017


2.2.
Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.

Окремий клас нейронних мереж, такі як мережа Хеммінга або мережа Хопфільда, використовують принципи асоціативних правил (association rules), що дозволяють знаходити закономірності між зв’язаними подіями.
Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.

Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього штриховий код, сформований з використанням даних про країну місцезнаходження виробника і коду виробника.
Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).