6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.
Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.

Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.
Через це зміна хоча б однієї ознаки приводить до перерозподілу класифікаційних угруповань.

Декомпозиція основної мети включає: 1.1.
Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.