6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Дані Інформація Знання Рис.1.4.
Головна перевага KDD в тому, що отримані у такий спосіб знання можна розповсюджувати.

До групи входять 25% від всіх покупців.
Особливе значення має здатність інформації перетворюватись на нові знання (процесрозглянутовпопередньомурозділі), якіможутьбутивикористані для прийняття управлінських рішень і поповнень знань управлінського персоналу.

Дерева рішень призначені для: а) вирішення задач кластеризації в) вирішення задач розподілу б) вирішення задач класифікації г) наочного представлення даних 9.
Сукупність інформаційних потоків, які характеризують роботу, пов’язану з виконанням певної функції чи з діяльністю певної галузі, називають інформаційною підсистемою.