6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.

Класифікація як засіб формалізованого опису інформації Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині ІС, так і між різними ІС, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно певним чином уніфікувати і стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту.
Схематично процес перетворення інформації в інформаційний, а пізніше і в програмний продукт, можна проілюструвати наступним чином (рис.

Згідно висхідного методу моделювання теоретичні положення ґрунтуються на основі дослідних даних нейрофізіології.
Графічне і табличне подання даних часто застосовується як зручний інструмент економічного аналізу під час вивчення стану ринку (зокрема, за допомогою так званих графічних інформаційних систем), а також під час планування й прийняття рішень.