6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Найменування служить для звернення до реквізиту.
Декомпозиція цілей інформаційної технології Основною метою систем чи підсистем, що розробляються, є необхідність отримання бажаного результату в межах деякого інтервалу часу.

на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.

Рис.3.4.
Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.