6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Способи обробки інформації в нейронних мережах поділяються на: асоціацію (взаємозв’язок між інформацією (образом) на вході• системи і інформацією (образом), що зберігається в системі); класифікацію (вказати або оцінити приналежність образу до• відповідного класу).
Кількість договірних держав Угоди становить 53.

При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.
3.4.

Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.
► У чому полягає принципова відмінність між інформаційним ресурсом і матеріальними ресурсами? ► Що таке вхідна і вихідна інформація і яка її роль в характеристиці системи? ► Як поділяється інформація за ступенем стабільності? ► Які операції можна здійснювати над інформацією? ► Як класифікується інформація за режимом доступу? ► Що таке економічна інформація та які її основні властивості? ► Роль і місце економічної інформації в системі управління.