6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційна технологія оперує такими об’єктами,як інформація (довільні відомості про подію, сутність чи процес, знання (сукупність відомостей з певної предметної області) та дані (відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень).
Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.

Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.

Для ухвалення рішення, до якого класу слід віднести деякий об’єкт або ситуацію, потрібно відповісти на питання, що знаходяться у вузлах цього дерева, починаючи з кореня.
Особливе значення має здатність інформації перетворюватись на нові знання (процесрозглянутовпопередньомурозділі), якіможутьбутивикористані для прийняття управлінських рішень і поповнень знань управлінського персоналу.