6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.

Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.
Основна особливість нейронних мереж полягає в тому, що в процесі навчання вони моделюють складну нелінійну залежність між вхідними і вихідними даними.

В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.
Лише така модель може стати інструментом перевірки узгодженості багаточисельних рішень, що приймаються в рамках ІТ, а отже організації інформаційної взаємодії різних підрозділів, колективів, осіб.