6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.

Інформація може бути внутрішньою або зовнішньою по відношенню до певного об’єкта, вхідною або вихідною: внутрішня інформація циркулює лише всередині організації чи установи; зовнішня надходить від інших об’єктів.
Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.

Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
Властивості інформаційної технології і вимоги до неї Інформаційна технологія представляє собою комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами.