6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Загальна кількість договірних держав Угоди становить 72.
За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.

Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.
Зберігання інформації передбачає наявність носія.

З іншого боку, в більш вузькому сенсі означення технології формулюється наступним чином: - 6 - Технологія – це набір способів, засобів вибору і здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія, до компонентів якої відносяться: 1) мета реалізації процесу; 2) предмет, що підлягає технологічним змінам; 3) способи і методи впливу; 4) засоби технологічного впливу; 5) впорядкованість і організація, які протиставлені стихійним процесам.
Провідним лідером у розробці інтелектуального програмного забезпечення, що ґрунтується на засадах штучного інтелекту, є компанія Numenta, серед останніх розробок якої є програмне забезпечення, що здійснює моделювання суджень і працює за принципами людського мозку.