6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Якщо причинно-наслідкові зв’язки мають статистичний характер, це: а) розподілений процес в) автоматичний процес б) вибірковий процес г) хаотичний процес 2.
Користується класифікатором понад 100 країн.

Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.

Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.
Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.