6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, в задачі прогнозування залежноювеличиноює обсяги продажів, а чинниками, що впливають на цю величину, можуть бути попередні обсяги продажів, зміна курсу валют, активність конкурентів і т.д.
Побудова системи класифікації і кодування потребує додержання принципу взаємно-однозначної відповідності класифікованій номенклатурі (набору кодових позначень чи найменувань виробів).

Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.
Найменування служить для звернення до реквізиту.

За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.
Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.