6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Ієрархія товарів Наприклад, група “Сімейні товари” включає такі підгрупи, як одяг, побутова техніка, спортивний інвентар і т.д.
Прості елементи не піддаються подальшому поділу.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.

Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.