Нововведения информационных технологий 2017


При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.
З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях - 19 - розрізняють логічну та фізичну структуру даних.

Як правило, виділяють такі одиниці фізичної структури даних (від найнижчої до найвищої): символ, поле, агрегат даних, запис, файл, база даних.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.

Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).
розпочато розробку 18-ти національних класифікаторів: 1) видів економічної діяльності; - 30 - 2) форм власності; 3) організаційно-правових форм господарювання; 4) професій; 5) нормативних документів; 6) відходів; 7) валют; 8) держав світу; 9) корисних копалин та підземних вод; 10) управлінської документації (державний); 11) системи позначень одиниць вимірювання обліку; 12) послуг зовнішньоекономічної діяльності; 13) основних фондів; 14) об’єктів адміністративно-територіального устрою України; 15) видів науково-технічної діяльності; 16) класифікатор продукції та послуг (державний); 17) товарів зовнішньоекономічної діяльності; 18) будівель і споруд (державний).