Нововведения информационных технологий 2017


Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.
Для дослідження процесів різної природи дані повинні бути підготовлені спеціальним чином.

Початком ери інформаційних технологій (ІТ) можна вважати той час, коли людина почала виокремлювати себе серед оточуючого світу: мова, усне відтворення інформації, передавання її за допомогою знаків, звуків – усе це можна назвати першим етапом розвитку інформаційних технологій.
Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.

Тому значний інтерес має визначення інваріантів технологій, тобто опорних структур даних і процесів, які можуть бути досить стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної технології.
Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.