Нововведения информационных технологий 2017


Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.

Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.
► Опишіть реляційну модель даних.

Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.
Цей крок необхідний для тих методів, які вимагають представлення початкових даних в певному вигляді.