Нововведения информационных технологий 2017


Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
– розділи 2, 6, 7, 11, 12 (параграфи 2.1-2.5, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 11.2, 12.1); Дубук В.І.

Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.

Життєвий цикл інформації є досить коротким.
Дерево декомпозиції цілей Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.