Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.

Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі Інформація використовується у всіх галузях людськоїжиттєдіяльності; будь-який взаємозв’язок і координація дій є можливими тільки завдяки інформації.
Інсталяційний пакет пакет програми NuPIC поширюється у двох версіях: для операційних систем Linux та Mac OS.

Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.
Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.