Нововведения информационных технологий 2017


В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.
В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.

Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань Для аналізу і розв’язання задач різного характеру, в тому числі і економічних, сучасні інформаційні технології пропонують широкий спектр засобів прийняття рішень – людино-машинні інтерактивні системи, які дозволяють особам, що приймають рішення, використовувати дані, знання, об’єктивні чи суб’єктивні моделі.

3.2).
Поняття “інформація” розглядається лише при наявності джерела інформації та її одержувача, а також каналу зв’язку між ними.