Нововведения информационных технологий 2017


1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.1 1.2 1 1.3 1.4 Рис.3.3.
т.п.

Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.

Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
Непрямі дані.