Нововведения информационных технологий 2017


► Що таке алфавіт, довжина і структура коду? ► Де застосовується система штрих-кодів? ► Які є вимоги до класифікації інформації? Що таке класифікатор? - 34 - 3.
Поняття символу наведено вище.

Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.
► Які є елементи логічного структурування економічної інформації? ► Що таке реквізит-основа і реквізит-ознака? ► Що розуміється під структурою даних? ► Елементи фізичного структурування економічної інформації.

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.