Нововведения информационных технологий 2017


Діючими класифікаторами на сьогоднішній день в Україні є: ЄДРПОУ – єдиний державний реєстр підприємств, організацій України; СПОДУ – система позначень органів державного управління; СПАТО – системапозначень автономій, територій, областей; ЗКТЕП – загальнодержавні класифікатори техніко-економічних показників.
Саме таким чином і передається інформація у створених на сьогодні системах машинного зору.

Для прикладу можна взяти обсяг даних у всесвітній мережі Інтернет, що збільшується щохвилини.
Всі нейрони з’єднуються між собою зв’язками, які називаються вагами і визначаються певними величинами – ваговими коефіцієнтами.

Їх також успішно застосовують і в інших областях: медицині, для аналізу відвідування веб- - 54 - сторінок (Web Mining), для аналізу тексту (Text Mining), для обробки даних по перепису населення, в прогнозуванні збоїв телекомунікаційного устаткування, тощо.
Засоби макропрограмування значно розширюють можливості обробки даних, автоматизують окремі процедури і полегшують роботу користувача.