Нововведения информационных технологий 2017


3.2).
► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.

Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.
В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).

Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року).
Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.