Нововведения информационных технологий 2017


Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.
Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.

З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях - 19 - розрізняють логічну та фізичну структуру даних.
Процес визначається вибраною людиною стратегією і реалізовується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів.

Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
Технологічні, виробничі та інформаційні процеси Для визначення відмінностей інформаційного процесу від інших процесів, наведемо наступні означення: Технологічний процес – це послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних операцій і перетворень ресурсів, спрямованих на виготовлення певної продукції Цілеспрямовані процеси можна представити у вигляді схеми: Технологічні процеси автоматичні процеси програмована технологія професійно-технічна технологія науково-технічна технологія науково-дослідна технологія хаотичні процеси Рис.1.1.