Нововведения информационных технологий 2017


Задачею пошуку асоціативних правил не є виявлення всіх правил, оскільки частина з них відомі аналітикам, інші можуть і не представляти статистичної цінності.
Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.

Топологія мережі відображує ієрархічну природу існуючої реальності подібно до того, як це здійснює наша свідомість, постійно деталізуючи оточуючу дійсність на сукупність складових.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.

З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях - 19 - розрізняють логічну та фізичну структуру даних.
Тестові завдання 1.