Нововведения информационных технологий 2017


- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).

Процес зберігання інформації теж можна вважати як передачу в часі.
Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.

Для спрощення сприйняття даних не допускається наявність груп, підсумків та інше: - 13 - Таблиця 1.1 Приклад формалізації впорядкованих даних № Дата Закупівельна частота Обсяги продажів 1 01.10.2010 256 74729,53 2 02.10.2010 278 83799,14 Якщо для процесу характерна сезонність або циклічність, необхідно отримати дані мінімально за один повний сезон/цикл з можливістю варіації інтервалів (щотижневий, щомісячний).
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності: Інформаційний ресурс – організована сукупність документованої інформації, відомостей, даних і знань, яка призначена для задоволення інформаційних потреб споживача - 17 - На відміну від інших (матеріальних) ресурсів, інформаційний ресурс є практично невичерпним.