Нововведения информационных технологий 2017


Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.
Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.

Тестові завдання 1.
Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методиматематичної статистики.

Це оптичні прилади, які випромінюють інфрачервоне світло на зображення штрихового коду та сприймають відбиті світлові промені і перетворюють їх в електричний сигнал для подальшої обробки.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.