Нововведения информационных технологий 2017


Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.
Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.

Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
Програмний додаток Pictures навчений розпізнавати у монохромних піктограмах, розмірами 32х32 піксела один із 48 стандартних символів.

Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
“Принципи нейродинаміки”, де була запропонована модель персептрона.