Нововведения информационных технологий 2017


Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.
Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.

За цим методом початкова множина об’єктів може поділятися на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак.
Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.

- 9 - Основні аспекти трансформування інформації полягають у наступному: Знання Знання Дані Знання Знання Дані Рис.1.3.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.