Нововведения информационных технологий 2017


Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.

Асортимент продукції, що випускає фірма, відноситься до інформації: а) постійної в) умовно-постійної б) змінної г) немає вірної відповіді Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Які є види інформації? ► Що таке інформаційний шум? ► Назвіть найважливіші характеристики інформації.
Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.

Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.