Нововведения информационных технологий 2017


Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.
- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.

Загалом, нейронні мережі характеризуються такими факторами: структура мережі;• процес пошуку (метод пересилання інформації з входу на вихід);• метод навчання мережі.• Вибір топологічної структури мережі здійснюється у відповідності із особливостями і складністю розв’язуваної задачі.
“Принципи нейродинаміки”, де була запропонована модель персептрона.

Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.
Неструктуровані задачі містять лише якісні описи, їх неможливо формалізувати, вимагають нестандартних процедур прийняття рішень, де використовуються досвід, кваліфікація та інтуїція людини.