Нововведения информационных технологий 2017


Всі вони можуть успішно використовуватися на практиці для - 45 - автоматизації обчислень у електронних таблицях, в тому числі для аналізу інформації.
Прикладом агрегату даних можуть бути групи елементів, які утворюють “Адресу” або “Дату народження”.

Зберігання інформації передбачає наявність носія.
Прикладом агрегату даних можуть бути групи елементів, які утворюють “Адресу” або “Дату народження”.

Наведений нижче приклад ілюструє роботу так званих бінарних дерев рішень, в кожному вузлі яких розгалуження проводиться по двох напрямах (тобто на питання, задане у вузлі, є тільки два варіанти відповідей, наприклад “так” чи “ні” ).
Наступний крок – попередня обробка зібраних даних: їх групування по місяцях, згладжування кривої продажів, усунення чинників, що мало впливають на обсяги продажів.