Нововведения информационных технологий 2017


Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.
OpenOffi ce.org Calc обробляє дані з використанням вбудованих функцій різних категорій, включаючи статистичні та фінансові, які можна використовувати у формулах для складного аналізу даних.

Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.
Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.

Зазначені програмні засоби мають потужні можливості обробки та аналізу даних, проте їх спільними недоліками є орієнтованість виключно на роботу під управлінням операційних систем сімейства MS Windows та порівняно висока вартість ліцензій на офіційне використання.
Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).