Нововведения информационных технологий 2017


Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).

Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.
Код виробника привласнюється регіональним відділенням міжнародної організації EAN International.

Впорядкованість рядків не є обов’язковою.
Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.