Нововведения информационных технологий 2017


Згідно з теоретичними гіпотезами, інформація у такій структурі повинна поширюватися тільки знизу вверх – від рецепторів до нейронів, які відповідають за пам’ять і представлення картини бачення світу.
Неструктуровані задачі містять лише якісні описи, їх неможливо формалізувати, вимагають нестандартних процедур прийняття рішень, де використовуються досвід, кваліфікація та інтуїція людини.

Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.
Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.

► Опишіть реляційну модель даних.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.