Нововведения информационных технологий 2017


Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.

Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.
В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.

Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.
За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.