Нововведения информационных технологий 2017


ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.
До властивостей інформаційно-технологічного процесу не входить: а) декомпозиція на складові в) ідентифікація об’єктів б) фіксація цілей виконання г) можливість створення структур 12.

Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
► Що таке гіпертекстові технології? ► Що таке мультимедійні технології? ► Як використовуються цифрові технології у видавничій справі? ► Назвіть основні характеристики інформаційної технології.

Дерево рішень будується за певним алгоритмом.
Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.