Нововведения информационных технологий 2017


Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
До лінійних структур належать послідовні структури, в яких елементи розміщуються в тому порядку, який необхідний під час їх обробки, наприклад, список, елементами якого є записи (рядкова структура).

У випадку машинного представлення інформації синонімами поняття “реквізит” можуть бути “поле”, “елемент”, “атрибут”.
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.

За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.