Нововведения информационных технологий 2017


І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.
Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.

Дані – це основа інформації.
► Різновиди технологічних процесів.

Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.
Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.