Нововведения информационных технологий 2017


В більшості випадків товари з однаковим призначенням (але різною ціною) поділяються на групи: товари для покупців з низьким рівнем достатку, середнім та високим.
Детальніше інформаційні та програмні продукти розглянемо в наступних розділах.

Наприклад, якщо при створенні медичної системи діагностики подавати тільки відомості про хворих, то система не знатиме про існування в природі здорових людей.
- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.

Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.