Нововведения информационных технологий 2017


Поняття “інформація” розглядається лише при наявності джерела інформації та її одержувача, а також каналу зв’язку між ними.
Умовно-постійною є інформація, яка залишається незмінною певний, відносно великий проміжок часу (розклад руху поїздів, асортимент продукції, яку випускає фірма).

Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.

Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.
Вхідні дані повинні бути якісними та коректними.