Нововведения информационных технологий 2017


Релевантна інформація (від англ.
У теоретичних напрямах розвитку систем штучного інтелекту розрізняють дві провідні гілки, які відповідають висхідним та низхідним методам моделювання.

Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

Технологія: поняття, основні властивості та процеси.
В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).