Нововведения информационных технологий 2017


2000 року Книжкова палата України видала україномовну версію УДК.
Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.

Знання – сукупність відомостей з певної предметної області На сьогоднішній день поняття “знання” набуло додаткового змісту: це люди та інформація, піднесені до ступеня засобів поширення• цієї інформації; це вміння знайти потрібну інформацію та потрібних людей для• організації процесу, що спрямований на досягнення поставленої мети.
Схематично процес перетворення інформації в інформаційний, а пізніше і в програмний продукт, можна проілюструвати наступним чином (рис.

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.
Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).