Нововведения информационных технологий 2017


Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.
Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.

Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.
3.2.

ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.
– розділи 2, 6, 7, 11, 12 (параграфи 2.1-2.5, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 11.2, 12.1); Дубук В.І.