Нововведения информационных технологий 2017


До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.
Але, як правило, виникає ситуація, коли представлення чинника є невідомим.

Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.
Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.

Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.
В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.