Нововведения информационных технологий 2017


асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.
Найменування служить для звернення до реквізиту.

В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.
Технологія: поняття, основні властивості та процеси.

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
З іншого боку, в більш вузькому сенсі означення технології формулюється наступним чином: - 6 - Технологія – це набір способів, засобів вибору і здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія, до компонентів якої відносяться: 1) мета реалізації процесу; 2) предмет, що підлягає технологічним змінам; 3) способи і методи впливу; 4) засоби технологічного впливу; 5) впорядкованість і організація, які протиставлені стихійним процесам.