Нововведения информационных технологий 2017


Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.
Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.

2.2.
Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.

Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.