Нововведения информационных технологий 2017


Невелика тривалість ЖЦ інформації обумовлюється: а) відсутністю етапу збереження інформації в) неможливістю перетворення в дані б) відсутністю фази використання г) природою інформації 11.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.

Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.

До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.
Серед провідних вчених, розробників цього напряму, слід зазначити Джеффа Хоукінза (Jeff Hawkins), який приймав активну участь у розробці концепції КПК.