Нововведения информационных технологий 2017


► У чому полягає принципова відмінність між інформаційним ресурсом і матеріальними ресурсами? ► Що таке вхідна і вихідна інформація і яка її роль в характеристиці системи? ► Як поділяється інформація за ступенем стабільності? ► Які операції можна здійснювати над інформацією? ► Як класифікується інформація за режимом доступу? ► Що таке економічна інформація та які її основні властивості? ► Роль і місце економічної інформації в системі управління.
Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.

Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.
Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).

Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.
3.4.