Нововведения информационных технологий 2017


Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.
Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).

Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.
Нейромережеві технології штучного інтелекту Штучний інтелект є одним з напрямів інформатики, завданням якого є розробка апаратно-програмних засобів, які дозволяють користувачу формулювати і розв’язувати інтелектуальні задачі.

Наприклад, необхідно отримати прогноз обсягів продажів на наступний місяць.
Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.