Нововведения информационных технологий 2017


Вони можуть бути простими або складними.
Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.
Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.

Реквізит – інформаційна одиниця найнижчого рівня, яка складається з цифр, літер, символів і має зміст Реквізит відображає окремі властивості об’єктів – кількісні або якісні.
В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.