Нововведения информационных технологий 2017


Якщо причинно-наслідкові зв’язки мають статистичний характер, це: а) розподілений процес в) автоматичний процес б) вибірковий процес г) хаотичний процес 2.
За гіпотезою Д.

Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.
Структуру нейромережі – багатошарового персептрона – можна описати наступним чином.

Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.
Ознака класифікації – це властивість або характеристика об’єкта, за якою здійснюється класифікація Ознаки класифікаціїможутьмати кількісне (стаж, оклад, вік) або якісне (професія, посада, галузь) значення.