Нововведения информационных технологий 2017


Ступінь подібності об’єктів характеризує точність кластеризації.
- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.

Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.
- 14 - Резюме В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія – набір способів, засобів вибору та здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій.

Якщо в сканері немає вбудованого декодера (блок розшифрування штрих-коду), сканер передає в приймальний пристрій серію сигналів, які відповідають ширині чорних і білих смуг.
- 16 - 2.