Нововведения информационных технологий 2017


Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.

Перевірку відповідності надрукованого штрихового коду його параметрам, що задані у стандартах, роблять за допомогою верифікатора – пристрою, який вимірює числові значення його геометричних та оптичних характеристик.
Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.

Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.
Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.