Нововведения информационных технологий 2017


Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.
Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.

► Що таке гіпертекстові технології? ► Що таке мультимедійні технології? ► Як використовуються цифрові технології у видавничій справі? ► Назвіть основні характеристики інформаційної технології.
Асортимент продукції, що випускає фірма, відноситься до інформації: а) постійної в) умовно-постійної б) змінної г) немає вірної відповіді Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Які є види інформації? ► Що таке інформаційний шум? ► Назвіть найважливіші характеристики інформації.

Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.