Нововведения информационных технологий 2017


Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Послідовні шаблони – встановлення закономірностей між пов’язаними у часі подіями Розглянуті вище задачізнайшли широке застосування при видобуванні знань економічного характеру.

Наведений нижче приклад ілюструє роботу так званих бінарних дерев рішень, в кожному вузлі яких розгалуження проводиться по двох напрямах (тобто на питання, задане у вузлі, є тільки два варіанти відповідей, наприклад “так” чи “ні” ).
Реалізація функцій ТО має забезпечити відповідність методикам, інструкціям виконання обробки даних, процесу та послідовності операцій.

Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).