Нововведения информационных технологий 2017


Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.
Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.

- 55 - Основні покупці (сегмент 3) – купують переважно продукти• харчування і сімейні товари з відносно низькими витратами на решту товарів.
Реквізит-ознака (область, матеріал, спеціальність) описує якісні властивості об’єкта чи обставини, за яких відбувався той чи інший процес.

забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.