Нововведения информационных технологий 2017


- 50 - Методи виявлення знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація;• кластеризація – групування об’єктів на основі даних, що• описують сутність об’єкту.
Поняття “дані” – відносно новий термін.

Кількість договірних держав Угоди становить 53.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.

Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.