Нововведения информационных технологий 2017


Визначення поняття технології Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт.
Наприклад, під технологією матеріального виробництва розуміють процес, який визначається як комплекс засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини чи матеріалу.

- 52 - Нейронні мережі є обчислювальними структурами, що моделюють прості біологічні процеси, подібні до тих, що відбуваються в людському мозку.
Прості елементи не піддаються подальшому поділу.

Прикладом агрегату даних можуть бути групи елементів, які утворюють “Адресу” або “Дату народження”.
Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.