Нововведения информационных технологий 2017


Тестові завдання 1.
Алгоритм функціонування мап, що самоорганізуються, єоднимз варіантів кластеризаціїбагатовимірнихданих.

Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.

Важливою вимогою є стабільність кодів.
Класифікація як засіб формалізованого опису інформації Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині ІС, так і між різними ІС, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно певним чином уніфікувати і стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту.