Нововведения информационных технологий 2017


Дерево рішень будується за певним алгоритмом.
- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).

Комплекси обчислювальних засобів та програмні комплекси спеціального і загального призначення складають наступну підсистему інформаційно- технологічної системи: а) матеріально-технологічну в) ергономічну б) технологічну г) інформаційну 10.
Зайняті в ній люди розглядаються лише як учасники колективних зусиль, підпорядкованих загальній меті функціонування системи.

Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.
Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.