Нововведения информационных технологий 2017


У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.
Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.

Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.
Розглянуто також основні технології, що використовуються на кожному з етапів життєвого циклу ІС, для оптимізації процесів її проектування та функціонування.

Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).
В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.