Нововведения информационных технологий 2017


► Опишіть методи появи нових знань.
Класифікатор – офіційний документ, що містить систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації Класифікатор є чітким вираженням класифікації і кодування.

Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.

Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.
Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.