Нововведения информационных технологий 2017


Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.
При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).

Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.
Наприклад, ознака “колір” містить такий список значень: червоний, білий, чорний, блакитний ...

Зайняті в ній люди розглядаються лише як учасники колективних зусиль, підпорядкованих загальній меті функціонування системи.
- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.