Нововведения информационных технологий 2017


В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.
При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.

Графічне і табличне подання даних часто застосовується як зручний інструмент економічного аналізу під час вивчення стану ринку (зокрема, за допомогою так званих графічних інформаційних систем), а також під час планування й прийняття рішень.
Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, їївластивості, способиформалізованогоописудлякласифікації та узагальнення.

Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.
Призначення і структура класифікаторів Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.