Нововведения информационных технологий 2017


Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.
Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).

Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.
Життєвий цикл даних.

Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.