Нововведения информационных технологий 2017


Вони передбачають переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності.
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.
При цьому коди номенклатур об’єктів, які були вилучені з ІС, протягом певного часу не повинні присвоюватися новимпозиціям (наприклад, табельний номер працівників, код виробу, і т.п.).

Наприклад, відомо, що на обсяги продажів впливає якість товару (як для продажу побутової техніки чи одягу).
Бажано, щоб дані охоплювали якомога більшу кількість ситуацій реального процесу і пропорції різних прикладів (прецедентів) мають відповідати реальності.