Нововведения информационных технологий 2017


Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

Попередня обробка даних.
Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).

Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.
Інформаційна технологія – це: а) принципи організації функціонування ІС в) методика обробки інформації засобами комп’ютерної техніки б) засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації г) процес або сукупність процесів обробки інформації 2.