Нововведения информационных технологий 2017


При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.

Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.
При цьому у програмі процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримується версія мови програмування Basic, є вбудована можливість, окрім створення і застосування макросів, ще й написання власних підпрограм і модулів.