Нововведения информационных технологий 2017


Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.

Знаючи прогнозне значення, його можна використовувати, наприклад, в додатках оптимізації для кращого розміщення товару на складі.
ергономічної – люди (оператори, програмісти, користувачі),• психофізіологічні вимоги до користувачів, ергономічні характеристики окремих технологічних операцій; організаційної – форми і методи організації технологічних• процесів, функції робочих місць, структура мережі робочих місць, регламентація прав доступу до баз даних і знань, характеристики часових циклів; інформаційної – бази даних та знань, початкова вхідна• інформація, керуючі дані, моделі потоків інформації в даній предметній області, дані як проміжні результати, тощо; економічної – економічні цілі обробки даних, обмеження,• ресурси для впровадження.

В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.
Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.