Нововведения информационных технологий 2017


Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.
Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.

Дерево рішень будується за певним алгоритмом.
Внаслідок інформаційного перевантаження сучасного суспільства є важливим в кожному випадку розрізняти інформацію та інформаційний шум.

Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.
За гіпотезою Д.