Нововведения информационных технологий 2017


Позитивні сторони застосування ієрархічного методу класифікації: пристосованістю до обробки;• звичність;• велика інформативність кодів, які мають змістове навантаження.• Недоліки: жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і• їхньою послідовністю.
Відкриті джерела.

Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.
Найпоширенішими системами штрих-кодування є: а) UPS, EAN в) USB,UPS б) MAN, WAN г) MIS, ERP 2.

Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.
Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.