Нововведения информационных технологий 2017


Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.
Видобування знань.

Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.
Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).