Нововведения информационных технологий 2017


Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього штриховий код, сформований з використанням даних про країну місцезнаходження виробника і коду виробника.
З точки зору нейрофізіології, резервуаром свідомості є кора головного мозку, а точніше – зовнішня його частина, яка називається неокортексом, і яка складається з множини ієрархічно пов’язаних шарів.

Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.
Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.

3.4.
Дані – це основа інформації.