Нововведения информационных технологий 2017


Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.
Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, їївластивості, способиформалізованогоописудлякласифікації та узагальнення.

та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.
Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.

Програмний додаток Pictures навчений розпізнавати у монохромних піктограмах, розмірами 32х32 піксела один із 48 стандартних символів.
Алфавіт такого коду – цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; довжина коду – 10 знаків.