Нововведения информационных технологий 2017


Довжина – це кількість символів, що утворюють значення реквізиту.
- 39 - 3.3.

Значеннями реквізитів є послідовності символів (літер, цифр, різних знаків і спеціальних позначень).
Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.

Розроблені коди мають бути єдиними для задач планування, обліку, економічного аналізу, регулювання і та ін., а також переважно цифровими.
У навчальному посібнику авторами представлено нову концепцію комплексного аналізу ІТ-галузі, починаючи від базових термінів, таких як “технологія” та “інформація”, до задач оптимізації створення інформаційного продукту, його захисту, технологій проектування інформаційнихсистем (ІС) імоделюваннябізнес-процесів.