Нововведения информационных технологий 2017


Розрізняють форму і значення реквізитів.
► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.

Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.
Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.

Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.
До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.