Нововведения информационных технологий 2017


Інсталяційний пакет пакет програми NuPIC поширюється у двох версіях: для операційних систем Linux та Mac OS.
Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.

- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Ступінь подібності об’єктів характеризує точність кластеризації.

Наприклад, ознака “колір” містить такий список значень: червоний, білий, чорний, блакитний ...
Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.