Нововведения информационных технологий 2017


Відкриті джерела.
Асортимент продукції, що випускає фірма, відноситься до інформації: а) постійної в) умовно-постійної б) змінної г) немає вірної відповіді Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Які є види інформації? ► Що таке інформаційний шум? ► Назвіть найважливіші характеристики інформації.

Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
Останнім часом з’явився четвертий тип: об’єктно-орієнтовані моделі даних, які використовують поєднання традиційної та об’єктноїмоделей.

Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.
Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.