Нововведения информационных технологий 2017


Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.
Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.

Призначення і структура класифікаторів Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.

Завдяки використанню штрих-кодів автоматизовані системи обліку та контролю руху товарів можуть виконувати операції в реальному часі, проводити маркетингові дослідження.
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.